Sub Distributor

(우편번호 : 07532) 서울시 강서구 양천로 551-17 에이동 902호 (가양동, 한화비즈메트로 1차)

(ZIP code : 07532) 902, 9F Hanwha bizmetro A-dong, 551-17 YangcheonRo, Gayang-dong, Gangseo-Gu, Seoul, Korea
TEL : 82-2-2013-8242          FAX : 82-2-2013-8243
Email : eclone@eclone.co.kr
 • Contact us

  Title E-mail
  Marketing &Technical Support tech@eclone.co.kr
  Sales & marketing sales@eclone.co.kr
  Quote eclone@eclone.co.kr
  Order

  TEL:02-2013-8242

  eclone@eclone.co.kr

  President/CEO
 • Distributor

  Area Comapny Name TEL FAX
  광주/전남

  나노에스티

  제노필

  062-528-5529

  062-383-5816

  062-528-5528

  062-383-5817

  부산/경남

  센트럴바이오

  (주)팜텍

  051-645-2978

  051-343-0100

  051-645-2977

  051-343-0104

  대전/충청도

  (주)에이티지코리아

  엑손바이오(주)

  042-867-7944 042-867-7943
  대구/경북/포항 수 바이오 053-951- 9312 053-289-0307
  전주/전북 BSL(비에스엘) 063-242-6183 063-711-1287
  강원 대리점 리프바이오텍 070-4042-5704 070-4045-5704
  인천·일산 앱케어바이오 CL 031-747-3480 031-601-8084